MAKARCHUK NADIIA ROMANIVNA

1. Оптимізація лікування хворих на цукровий діабет з діабетичною полінейропатією за допомогою препарату уридин та поляризуючого світла / Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г.,Мартинюк Л. П., Макарчук Н. Р., Голяченко А. О., Стельмах Г. О., Максів Х. Я., Завіднюк Ю. В. // East European Scientific Journal. 2019. № 7 (47), ч. 1 С. 36-43.

2. Optimization of treatment of patients with type 2 diabetes mellitus with diabetic Polyneuropathy and arterial hypertension / Martynyuk L. P., Shved M. I., Makarchuk N. R. // The Pharma Innovation Journal. - 2019. - Vol. 8. - № 2. - Р. 72–75.

3. Вплив келтікану та поляризую чого світла на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет 2 типу з діабетичною полінейропатією та дисліпідемією / Макарчук Н. Р., Мартинюк Л. П. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 3. - С. 91–98.

4. Особливості впливу препарату келтікан та поляризуючого світла на ознаки невропатичного болю в комбінованій терапії діабетичної полінейропатії / Макарчук Н. Р., Мартинюк Л. П. // Біль, суглоби, хребет. - 2018. - Vol. 8. - № 2. - С. 111–116.

5.. New approaches to treatment of sensitivity failure due to diabetic polyneuropathy / Martynyuk L. P., Shved M. I., Makarchuk N. R. // The Pharma Innovation Journal. - 2018. - Vol. 7. - № 6. - Р. 247–250.

6. DN4 questionnaire in family practice for evaluation of clinical manifestations of neuropathic pain in type 2 diabetes patients treated by light therapy / Makarchuk N. R. // International Journal of Medicine and Medical Research. - 2018. - Vol. 4, - № 1. - Р. 8–12.

7. Шляхи покращення якості життя хворих з діабетичною полінейропатією / Мартинюк Л. П., Швед , М. І., Макарчук Н. Р., Чернецький В. І. // East European Scientific Journal. - 2018. - № 1 (29), - ч. 1 - С. 39-43.

8. Вплив препарату келтікан на стан перекисного окисленняліпідів та стан антиоксидантного захисту у хворих на цукровийдіабет 2-го типу з діабетичною полінейропатією / Н. Р. Макарчук, Л. П. Мартинюк, Н. Я. Гулько, І. В. Сов’як, О. М. Ремезюк, А. О. Шумська. Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів у клінічну практику : зб. наук. праць Всеукраїнської міждисциплінарної наук.-практ. конф., 1-2-березня 2018 р. - Тернопіль, 2018. - С. 89–91.

9. Лікування порушень чутливості у хворих з полінейропатією та дисліпідемією з використанням поляризуючого світла / Макарчук Н. Р., Мартинюк Л. П. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LXI наук.-практ. конф., 7 червня 2018 р. - Тернопіль, - 2018. - С 49–50.

10. Досвід використання поляризуючого світла у комплексній терапії полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію / Макарчук Н. Р. // Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів : зб. матеріалів Всеукраїнська наук.-практ. конф., 11-12 березня 2018 р. - Тернопіль, - 2018. - С. 37–39.

11. Клінічна ефективність використання препарату келтікан в лікуванні порушення різних видів чутливості у пацієнтів з діабетичною полінейропатією / Макарчук Н. Р., Мартинюк Л. П., Іванчишин Т. М., Чернецький В. І. // Advances of Science : Proceedings of articles the International Scientific Conference Czech Republic, 17 August 2018. Karlovy Vary – Kyiv, 2018. - Р. 18–20.

12. Нові підходи до лікування невропатичного болю у хворих на цукровий діабет 2 типу / Мартинюк Л. П., Макарчук Н. Р., Голик І. В., Іванчишин Т. М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії» 26-27 вересня 2019 року. - С. 48-49.