Наукові публікації ас. Завіднюка Ю.В.

1. General non-specific metabolic, neuroendocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats / Zavidnyuk Yuriy V, Mysula Igor R, Klishch Ivan M, Zukow Walery, Popovych Igor L, Korda Mykhaylo M. // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. - 8(3). – Р.513-524.

2. Features of metabolic reactions to various water-salt loads in female rats / Anatoliy I Gozhenko, Yuriy V Zavidnyuk, Nataliya I Sydliaruk, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow, Igor L Popovych, Mykhaylo M Korda // Journal of Education, Health and Sport. - 2018; - 8(4). – Р. 496-518.

3. Features of neuro-endocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats / Olena A Gozhenko1, Yuriy V Zavidnyuk, Mykhaylo M Korda, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow, Igor L Popovych // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. - 8(9). – Р.11-31.

4. Role of organic carbon and nitrogen of mineral waters in their metabolic effects at female rats / Igor L Popovych, Yuriy V Zavidnyuk, Mykhaylo M Korda, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. - 8(12). – Р.793-802.

5. Non-specific metabolic, neuroendocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats // Zavidnyuk Y. V., Mysula I. R., Klishch I. M., Zukow W., Popovych I. L., Korda M. M. // XVII–е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (24-25 мая 2018 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2018. – с 34-36.

6. Особливості реабілітаційної тактики в санаторних умовах у хворих на остеоартроз з коморбідною патологією / В. І. Мартинюк, Т. Г. Бакалюк, В. В. Вахновський, Г. О. Сірант, М. В. Фарина, О. Ю. Лоза, Ю. В. Завіднюк // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 4. - С. 173.

7. Сучасні підходи до викладання медичної реабілітації / Мисула І.Р.,Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О.,Мартинюк В.І., Зятковська О.Я.,Завіднюк Ю.В. // Матер. Всеукр. науково-практичної конференції «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (18-19 травня 2017 р, м.Тернопіль).- Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.- Т.2.- С.94-95

8. Комплексне реабілітаційне лікування вертеброгенних больових синдромів із застосуванням пунктурної фізіотерапії та лікувальної глини / Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Зятковська О.Я., Завіднюк Ю.В. Мацюк В.Л. // Матер. підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (14 червня 2017 р, м. Тернопіль).- Тернопіль: Укрмедкнига. - 2017.- С.79.

9. Реабілітаційні технології у хворих на первинний гонартроз в похилому віці / І.Р.Мисула, В.І.Мартинюк, Т.Г.Бакалюк, Г.О.Сірант, В.В.Вахновський, О.Ю.Лоза,О.Я.Зятковська, Ю.В.Завіднюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я .-2017.- №3(73).- С.91-92

10. Шляхи вдосконалення викладання медичної реабілітації в сучасних умовах / І.Р.Мисула, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, О.Я.Зятковська, Ю.В.Завіднюк, Г.О.Сірант // Медична освіта. - 2018. - № 1.- С. 39-43.

11. Комплексне відновлювальне лікування хворих на остеохондроз хребта в санаторних умовах / І.Р.Мисула, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, О.Я.Зятковська, Ю.В.Завіднюк, Г.О.Сірант // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 7 червня 2018 року, м. Тернопіль.- ТДМУ «Укрмедкнига». - 2018.- С. 55-57.

12. Організація реабілітаційної допомоги людям похилого віку в умовах обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації / І.Р. Мисула, Т.Г. Бакалюк, Л.В. Синоверський, Д.В. Попович, Г.О. Сірант, Ю.В. Завіднюк // Реабілітація та паліативна медицина. - 2018. - № 1(7). - С. 13-18.

13. Патобіомеханічні порушення та методи корекції при первинному гонартрозі у пацієнтів похилого віку / Т. Г.Бакалюк, І. Р. Мисула, Г. О. Стельмах, Ю. В. Завіднюк, Х. Я. Максів, Н. Б. Жеворонко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 4.- C. 15.